Quest Consulting

Polityka prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Twój komfort i zaufanie są dla nas ważne.

Dane kontaktowe:
– tax@questconsulting.pl
– +48 600 256 027

– ul. Romaszewskiego 8b lok. 1, 01-892 Warszawa

W SKRÓCIE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krystian Pawłowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Pawłowicz Doradztwo Podatkowe QuestConsulting.pl.

2. Nie masz obowiązku udostępniać nam swoich danych osobowych. Określone dane są jednak potrzebne, byś mógł kontaktować się z nami drogą elektroniczną, a także korzystać ze świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego i prawnego.

3. Wykorzystujemy pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1. Dane osobowe to wszystkie te informacje, które pozwalają zidentyfikować wybraną osobę fizyczną. Mogą to być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także inny szczególny czynnik określający fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przez „przetwarzanie danych osobowych” rozumiemy wszystkie czynności wykonywane na tego rodzaju informacjach. Może to być ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i manualny.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu:
– upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
– zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów;
– upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
– do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

4. Zawsze możesz skontaktować się z nami i zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek to zrobić. To tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”.

PO CO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

1. W celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów, w tym w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji z naszymi Klientami.

2. W celu prowadzenia działań marketingowych i rzetelnego informowania o naszej działalności zawodowej.

3. W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z naszą stroną internetową.

4. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z nami.

5. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie koniecznym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

1. Możemy przekazać Twoje dane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia zawartej z naszą Kancelarią.

2. Możemy powierzyć Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług dla naszej Kancelarii takim jak pracownicy obsługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, a także organom administracji, służbom państwowym i sądom.

3. Wszyscy wymienieni dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i do przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

1. W każdej chwili możesz zażądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia Twoich danych osobowych. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

2. Z każdym takim żądaniem możesz zwrócić się bezpośrednio do nas – drogą elektroniczną bądź przy pomocy tradycyjnej korespondencji.

3. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez naszą Kancelarię Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się w tej sprawie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie zmiany w obrębie naszej polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej QuestConsulting.pl. Jeśli nie wyrażasz zgody na naszą politykę prywatności lub wprowadzone do niej zmiany – prosimy, byś nie korzystał z naszej strony internetowej.

PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Polityka prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Twój komfort i zaufanie są dla nas ważne.

Dane kontaktowe:
– tax@questconsulting.pl
– +48 600 256 027

– ul. Romaszewskiego 8b lok. 1, 01-892 Warszawa

W SKRÓCIE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krystian Pawłowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Pawłowicz Doradztwo Podatkowe QuestConsulting.pl.

2. Nie masz obowiązku udostępniać nam swoich danych osobowych. Określone dane są jednak potrzebne, byś mógł kontaktować się z nami drogą elektroniczną, a także korzystać ze świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego i prawnego.

3. Wykorzystujemy pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1. Dane osobowe to wszystkie te informacje, które pozwalają zidentyfikować wybraną osobę fizyczną. Mogą to być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także inny szczególny czynnik określający fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przez „przetwarzanie danych osobowych” rozumiemy wszystkie czynności wykonywane na tego rodzaju informacjach. Może to być ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i manualny.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu:
– upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
– zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów;
– upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
– do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

4. Zawsze możesz skontaktować się z nami i zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek to zrobić. To tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”.

PO CO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

1. W celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów, w tym w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji z naszymi Klientami.

2. W celu prowadzenia działań marketingowych i rzetelnego informowania o naszej działalności zawodowej.

3. W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z naszą stroną internetową.

4. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z nami.

5. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie koniecznym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

1. Możemy przekazać Twoje dane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia zawartej z naszą Kancelarią.

2. Możemy powierzyć Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług dla naszej Kancelarii takim jak pracownicy obsługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, a także organom administracji, służbom państwowym i sądom.

3. Wszyscy wymienieni dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i do przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

1. W każdej chwili możesz zażądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia Twoich danych osobowych. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

2. Z każdym takim żądaniem możesz zwrócić się bezpośrednio do nas – drogą elektroniczną bądź przy pomocy tradycyjnej korespondencji.

3. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez naszą Kancelarię Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się w tej sprawie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie zmiany w obrębie naszej polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej QuestConsulting.pl. Jeśli nie wyrażasz zgody na naszą politykę prywatności lub wprowadzone do niej zmiany – prosimy, byś nie korzystał z naszej strony internetowej.

PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.